Řidiči jsou v našem odvětví klíčovým pilířem kvalitní služby. Proto trávíme spoustu času výběrem těch nejlepších. Řidič prochází výběrovým řízením, během kterého hledáme společnou řeč na téma co nejlepšího výdělku při zajištění té nejlepší služby zákazníkům.

Strategií některých našich konkurentů je dovézt pracovníky z okolních regionů a dočasně tak zaplavit místní trh. Tito řidiči zpravidla neznají lokalitu a často ani nerozumí, když se s nimi zákazník pokouší komunikovat. Takové praktiky vytlačují kvalitní řidiče a snižují kvalitu služeb.

Belo vybírá místní řidiče. Chceme, aby řidič znal Plzeň, byl schopný komunikovat, a mohl tak flexibilně reagovat na tvoje potřeby. Řidič Belo vždy jezdí tak, aby se zákazník cítil komfortně a bezpečně. Slušné chování řidiče a čisté vozidlo jsou samozřejmostí.

Chceme tě nejen dostat do cíle, chceme ti i zlepšit den.

Řidiči Belo jsou pro to klíčoví.